יישום תוכנית אסטרטגית לפיתוח בר קיימא בחברות ממשלתיות

בהתאם להחלטת הממשלה 246 ממאי 2003, תוכנית אסטרטגית לפיתוח בר קיימא בישראל, החליטה רשות החברות הממשלתיות לקדם נושא זה בדירקטוריונים של החברות. כבר בדו"ח הכספי הקרוב, ב-31 במרץ 2010, נדרש דירקטוריון החברה להגיש לרשות החברות תוכנית אסטרטגית לפיתוח בר קיימא.    

אנו מגדירים פיתוח בר קיימא כשיפור בו זמני של כלכלה חיונית, המשלבת מערכות אקולוגיות וקידום חברתי.

מחויבות הדירקטוריון לאימוץ עקרונות בני קיימא הכרחית ליישומם, ומחלחלת בכל רמות החברה כמו גם מחוצה לה אל לקוחות, ספקים ומשתמשי קצה.

השגת פיתוח בר קיימא מחייבת חתירה בו זמנית להשגת יעדים כלכליים, חברתיים וסביבתיים. חברה השואפת ליישם תוכנית אסטרטגית בת קיימא תציג בסוף השנה שורה תחתונה משולשת המתייחסת לביצועי הארגון בכל אחד משלושת התחומים ולא להסתפק בדיווח כלכלי בלבד.

 

תוכניות אסטרטגיות לפיתוח בר קיימא הן ליבת העסק של חברת 4s . אבני הדרך לבניית התוכנית:

•         מיפוי פעולות החברה וזרם הערכים להערכת המצב הקיים בארגון.

•         סקירת החוקים, התקנות, הדרישות והתקנים בהם נדרש הארגון לעמוד והשוואה לארגונים דומים בעולם.

•         זיהוי היבטים סביבתיים הנובעים מפעילת הארגון, מוצר או שירות, הפנמת עלויות חיצוניות וקשרי הגומלין עם הסביבה.

•         זיהוי בעליי עניין פנימיים וחיצוניים.

•         ניסוח המדיניות הסביבתית של הארגון ועיגונה באמנה סביבתית, מהם יגזרו מטרות, יעדים לטווח הקצר ולטווח הארוך.

•     איתור תהליכים בני קיימא הקיימים בארגון, ותהליכים שאינם עולים בקנה אחד עם המדיניות הסביבתית שאימצה החברה.

•         גיבוש מדדים סביבתיים כמותיים.

•         בניית דו"ח סביבתי שיאפשר מעקב, ניטור התהליכים בחברה , עדכון והתאמה.

•         הקניית כלים שיסייעו לכתיבת הדוחות הבאים בצורה יעילה ופשוטה.

•        בניית תוכנית אסטרטגיה בת קיימא ופריטתה לתוכנית עבודה ותקציב בהתאם לדו"ח הסביבתי שהופק והובלת מדיניות סביבתית.

•   הפנמת מערכת ניהול סביבתי המתייחסת למעגל החיים של כל התהליכים בארגון והשלכותיהם, לדוגמה: קביעת סטנדרטים להתקשרות עם ספקים, אימוץ קוד עסקים סביבתי.

•         מעקב דו שנתי אחר הביצוע.

 

דוגמה להיבטים בהם נוגע פיתוח בר קיימא: מניעת זיהום, שימור אנרגיה, חסכון במים, הפחתת גזי חממה, פסולת וחומרים מסוכנים, מחזור, בריאות ובטיחות, מעורבות בקהילה וכד′.

את הצוות מובילות:

חגית שניר - עוסקת יותר מ- 15 שנים בתחומי איכות הסביבה, בעלת תואר שני בניהול משאבי טבע וסביבה, ראש תחום איכות הסביבה בחברת 4s, יועצת סביבתית של המועצה התעשייתית בתפן ומרכזת את איכות הסביבה באשכול רשויות הגליל המערבי.

ד"ר אורנה הראל - בעלת תואר דוקטור ביולוגיה מהאוניברסיטה העברית. מרצה במוסדות מחקר מובילים בארץ ובעולם. מומחית בגיוס תמריצי מחקר ופיתוח לחברות טכנולוגיה, מחקר אקולוגי, ומוסדות מחקר אקדמיים.