Green Thinking

ארגונים‚ חברות ומפעלים רבים‚ רוצים להפוך ליותר סביבתיים. מנהלי הארגון מתחבטים בשאלות כיצד הופכים את הארגון לירוק יותר ללא השקעות ענק? כיצד מבצעים צעדים סביבתיים אמיתיים ולא מוריקים את המצפון בלבד (נמנעים מ Green Wash)? או במילים אחרות מהו הגוון הירוק הרצוי לארגון?

שלבי פעולה

ראשית עורכים סקר מקיף של כל תחומי הפעילות של הארגון. הפעולות מנותחות ונבחנות ההשפעות הסביבתיות.

יש לאמץ ראיה סביבתית רחבה השמה לה למטרה לא טיפול נקודתי בארגון עצמו אלא בחינה של כל שרשרת אספקת חומרי הגלם והמוצרים והערכת כל מעגל החיים.

 בהמשך, בסיוע כלים שנבנו לשם כך, נבחר מגוון הפעולות שיבצע הארגון, כגון טיפול בפסולת, חסכון באנרגיה ובמים, צמצום השימוש במשאבים (אימוץ חתימה אלקטרונית לדוגמה, יכול לסייע בהפחתה ניכרת בצריכת הנייר). או שינוי נוהלי עבודה וכתיבת נהלים.

 שיפור סביבתי לאורך זמן

תחום איכות הסביבה הוא תחום חי ומתפתח. טכנולוגיות חדשות ויישומים חדשים הופכים נגישים. מניסיוננו, הכוחות הפנימיים בכל ארגון הם המנוע החזק ביותר לשינוי ושיפור לאורך זמן. הקמת והפעלת צוות פנימי האחראי על הטיפול בתפקוד הסביבתי של הארגון, עשויה לסייע בהשגת המטרות הסביבתיות של הארגון ושיפור הביצועים הסביבתיים.

 האם נכון להשקיע ולערוך שינויים במצב הכלכלי הנוכחי?

עלויות אי הטיפול בנושאים הסביבתיים הולכות ועולות. האכיפה והרגולציה כאן בשביל להישאר. הנטייה לדחות השקעות סביבתיות הופכת פחות ופחות כלכלית. לאורך זמן טיפול בנושאים הסביבתיים הוא עניין הנושא רווחים. ראשית, במקרים רבים לא נדרשים שינויים מרחיקי לכת. כמו כן, בחינה רחבה של תהליכים וחומרי גלם, מביאה פעמים רבות חסכון במקומות לא צפויים. פסולת סביבתית משפיעה על זרימת התהליך, זמן, איכות ועלות. בנוסף, במקרים רבים הוצאות משמעותיות כרוכות בזיהום, בזבוז אנרגיה, מים וחומרי גלם שיחסכו.  ארגונים רבים בוחרים לשלב את הנושאים הסביבתיים כחלק מתהליכי התייעלות, שיפור ואיכות כוללים.