Flow & Pull Project

זהו כלי הבא לידי מיצוי מיטבי בקווי הרכבה מרובי חלקים. למשל: מפעלי אלקטרוניקה‚ זיווד‚ מוצרי חשמל‚ תתי מכלולים‚ בהם שם המשחק הוא לוגיסטיקה - להביא את כל החלקים הדרושים לקו הרכבה‚ בקונפיגורציה הספציפית ללקוח. הכלי מופעל על מערך תפעול‚ קו ייצור‚ או משפחת מוצרים ומתייחס למערכת כולה מהלקוחות ועד לספקים.

מטרת פרויקט Flow & Pull היא ליצור מערך העובד על פי עקרונות הזרימה והמשיכה. המשמעות היא שכל התהליכים מסונכרנים לפי קצב הביקוש של הלקוחות (takt) ועובדים באופן מלא בשיטת המשיכה, כלומר על פי סימני kanban. במערך כזה אין צורך בעבודת תכנון ותחזיות של תפ"י, ואין צורך בפקודות עבודה לאיסוף וקיוט חומר. כל המחלקות המייצרות את תתי המכלולים, המחסנים, וכן קבלני המשנה והספקים עובדים באותה שיטת משיכה, על פי סימני kanban. בנוסף, קווי ההרכבה הופכים גמישים מאד, ובנויים למשפחה של מוצרים, כך שמעבר מקונפיגורצית מוצר אחת לשניה היא מיידית. 

מנסיוננו, לאחר יישומים רבים של מערכים כאלה לאורך השנים, התוצאות של פרויקט Flow & Pull הן מצוינות:

* זמני התגובה ללקוח מתקצרים בעשרות אחוזים
* רמת האיכות עולה
* המערכת כולה גמישה בסדרי גודל
* רמת החוסרים ועצירות הייצור קטנים באופן משמעותי