5s

אבן יסוד בתרבות הארגונית של ה- Lean. כלי ניהולי היוצר באופן מובנה סדר וארגון של תהליכים‚ תחנות עבודה‚ ואווירה כללית של מקצוענות. כל דבר במקום‚ מקום לכל דבר. האם אתם גאים להביא את הלקוחות אל תוך אולמות הייצור‚ אל המקום בו נוצר הערך האמיתי? האם אפשר להכניס את הסועדים למטבח? איך נראה המוסך בו אתם מטפלים ברכב שלכם?

 

העקרון המנחה הוא מקצוענות, נקיון וניהול חזותי

 

1. Sort  - החזיקו רק מה שדרוש, סלקו פריטים לא נחוצים.

 

2. Straighten  - ארגנו וסמנו מקום לכל דבר.

 

3.Shine - הבריקו את המקום, בכדי לחשוף תקלות וחריגות.

 

4. Standardize - פתחו מערכת נהלים וכללים לשמירת שלוש ה "S" הראשונים.

 

5. Sustain - שימרו את ההישגים ורמת הביצוע.


יישום 5s יתבצע בדרך כלל באירוע ממוקד בן מספר ימים, על אזור מוגדר. במהלך הפעילות  ייושמו שלושת העקורנות הראשונים. לאחר מכן, יישמרו התוצאות, ותשופר החזות לאורך זמן בעזרת עקרונות ארבע וחמש, שמטרתם שימור ושיפור. לשם כך יפותחו נהלי עבודה ומערך בדיקות תקופתיות של 5s. התוצאה היא אזורי עבודה שנראים כמו בית מרקחת, ומזמינים לקוחות וספקים לבוא להנות מהמקצועיות והרצינות. 
5s הוא קודם כל כלי ניהולי, שמוכר את הארגון. מתי תדעו שהצלחתם ? כאשר לא תתבישו להביא לקוחות בכל זמן, בלי התראה מוקדמת אל לב העשייה והתהליכים.
בדיוק כמו שהיינו רוצים להיכנס למטבח המסעדה בה אנו סועדים, ולראות את המקום שבו ממש מבשלים. ואז לשאול: האם באמת אני מוכן לאכול כאן ??