Value Stream Mapping

VSM כלי מצויין להבנה‚ ניתוח ושיפור תהליכי ליבה חוצי ארגון. מאבני היסוד של כל תכנית שיפור משמעותית‚ בארגוני ייצור ושירות כאחד. בעשרות איבחונים וניתוחי VSM שעשינו לאורך השנים‚ מצאנו שזמן העבודה התורמת (Value Added Time) הוא כ - 10% מהזמן האמיתי (Lead Time) שלוקח לספק מוצר או שירות. אנא בידקו על אחד מתהליכי הליבה שלכם. האין זה כך ?

 

שיטת העבודה:

ניתוח  VSM נעשה ע"י צוות המורכב מנציגי כל הגורמים המעורבים  בתהליך, היות שהכח המרכזי של הכלי הוא בהבנת התהליך מכל הזוויות והכיוונים, בכדי להפעיל מאוחר יותר מהלכי שיפור משמעותיים.

  1. מיפוי רשימת התהליכים המהותיים. (תהליכי ליבה, בד"כ עד 5 תהליכים. למשל תהליך   מהזמנת לקוח לאספקת מוצר, או תהליך פיתוח מוצר חדש)
  2. קביעת סדרי עדיפויות לטיפול בתהליכים.
  3. קביעת מדדי ביצוע לכל תהליך, התואמים את האסטרטגיה הארגונית.
  4. בניית VSM נוכחי לתהליך וקביעת  רמת הביצועים בהתאם למדדים שנקבעו.
  5. בניית  VSM עתידי מס' 1 - חשיבה יצירתית, ושימוש בעקרונות ה Lean.
  6. בניית תכנית הטמעה לתהליך החדש, יישום ומדידת תוצאות.