ייעוץ מוניציפלי סביבתי

הרשויות במדינת ישראל‚ כמו בכל העולם‚ מתמודדות כיום עם האתגר הסביבתי. תחום מרתק ומתפתח זה ישפיע על איכות החיים שלנו ושל ילדינו. אנו נותנים חבילת מענה רחב ומקיף‚ באופן מעשי למגוון נושאים כגון פסולת ומחזור‚ מים ושפכים‚ רישוי עסקים‚ פיקוח ואכיפה‚ חסכון באנרגיה‚ שיתוף ציבור‚ חשיבה אקולוגית

איכות סביבה ברשויות מוניציפליות:

פסולת ומחזור –

מה צריכה הרשות למחזר ומה כדאי למחזר? מה חייבים העסקים והמפעלים למחזר? איך ניתן להקטין עלויות של היטל הטמנה? וכיצד יכולה הרשות להחזיר לעצמה את מירב כספי היטל ההטמנה?

אנחנו מציעים: עריכת סקר התכנות, בניית תוכנית אב, הערכת חסכון והחזרי עלויות, בניית חוק עזר, הכנת מכרזים, ליווי עד פתיחת המכרז.

 

 

מים ושפכים –

האם ניתן לחסוך או למחזר מים? האם ניתן לייעל את מערך ההשקיה ברשות? האם פתרונות השפכים הקיימים מתאימים ומה החלופות?

אנחנו מציעים: בניית אסטרטגיה לטווח ארוך, ניתוחי עלות תועלת ובחינת חלופות ופתרונות לא שגרתיים, בניית חוק עזר לרבות קנסות למזהמים, מציאת פתרונות מול משרדי הממשלה. ניתוח מצב קיים והצעת פתרונות, מעבר לגינון ירוק.

 

רישוי עסקים –

ראשי הרשות ובעלי תפקידים אחראים באופן אישי לזיהום או מפגע סביבתי. איך פועלים ביעילות נגד מזהמים? איך מונעים מפגע סביבתי? רשיונות העסק והתנאים הנוספים ברשיון נותנים כלי חוקי יעיל וחזק בידי הרשות.

אנחנו מציעים: בחינת רשיונות העסק והתאמתם לתקינה המתקדמת, סוג העסק, מידת הסיכון ורמתו הסביבתית, בניית מערך פיקוח ואכיפה יעיל ומתקדם, ליווי בשימוע למזהם, יסוד בסיס נתונים ועבודת הטמעה עם העסקים .

 

פיקוח ואכיפה –

איך רותמים את מערך הפיקוח העירוני הקיים לאיכות הסביבה? איך מיעלים את מחלקת איכות הסביבה? כיצד נותנים כלים ישימים בידי מנהל מחלקת איכות סביבה?

אנחנו מציעים: בניית מערך פיקוח ואכפה, הדרכת פקחים, קריאת דוחות מעבדה הבנה וניתוח נתונים, בניית מערך מעקב אחר נתונים. כתיבת דוחות ביקורת וסיורים.

 

חסכון באנרגיה –

איך חוסכים עד 80% מצריכת האנרגיה בתאורת רחוב? במבנים? בחימום? איך משלמים עבור התקנת אמצעי החסכון?

אנחנו מציעים: סקר התכנות, תוכנית אב לחסכון באנרגיה, בניית תוכנית מימון, בחירת אמצעי חסכון עד התקנה.

 

שיתוף ציבור וחוק חופש המידע הסביבתי-

בפברואר 2009 אושרו תקנות המטילות חובת דיווח מידע סביבתי על רשויות. מזה מידע סביבתי? מה מדווחים? איך מדווחים? באיזה תדירות?

אנחנו מציעים: יסוד/איתור קבוצות מיקוד של תושבים בענייני סביבה, בניית דו"ח סביבתי נגיש לתושבים, עדכון הדו"ח, הכנת פורמט פרסום לאתר הרשות.

 

חשיבה אקולוגית –

מהי רשות בת קיימא? איך ממתגים רשות ירוקה?

אנחנו מציעים: בניית תוכניות אב סביבתיות, אסטרטגיה בת קיימא, תוכנית לרשות ירוקה, הדרכת עובדים,ימי עיון, דו"חות קיימות, בחינת המדרך האקולוגי של הרשות ודרכים לצמצומו, ניתוח עלות תועלת סביבתית תוך השוואת חלופות.


מובילת התחום בחברתנו:
חגית שניר, תואר שני בניהול משאבי טבע וסביבה,
בעלת 15 שנות נסיון בתחומי איכות הסביבה וחשיבה אקולוגית. טל: 052-3293815