חוות דעת מומחה, עריכת סקרים סביבתיים ובחינת השפעות סביבתיות של פרויקטים לפני הקמה‚ ופרויקטים קיימים.

ארגונים רבים מבינים שניהול יעיל ותחרותי הרואה לנגד עיניו את צרכי הלקוח, מביא בחשבון את כל מעגלי החיים  של המוצר או השירות המסופק על ידי הארגון.

 

תוצרי הסקר הסביבתי:

  • בחינה כוללת של מעגל החיים של המוצר/השירות, המשקללת את עלות חומרי הגלם, המשאבים הנצרכים לייצרו, שעות העבודה, שינוע, פסולת, ועוד.
  • הערכת טביעת הרגל האקולוגית של הארגון או הפרויקט כבסיס לקביעת אסטרטגיה סביבתית.
  • הפנמת שינויים במגמות ודפוסי הפעילות במטרה לשלב את ערכי הסביבה בליבת העשייה הארגונית, וליטול אחריות סביבתית.
  • כלי ניהולי וכלכלי העשוי לסייע בקבלת החלטות השקעה, יחסי שוק ובחינת חלופות.
  • מיפוי בעלי העניין ואיתור אבני נגף בפרויקטים עתידיים, תוך התחשבות בתנאי השטח, ומניעת התנגדויות בראייה בת קיימא.
  • מתן מענה לדרישות הרשויות.