בחינת ההיבטים הסביבתיים בפעולת הארגון. תהליכי ייצור, שרשרת אספקה, מוצרים, לקוחות. אבחון המשאבים שצורך הארגון (אנרגיה, מים, חומרי גלם וכו′). מטרת האבחון לשפר את הביצועים הסביבתיים, ולצמצם מדרך אקולוגי של ארגונים. כל זאת תוך כדי שיפור הערך ללקוח, שביעות רצון העובדים, ולקיחת אחריות סביבתית.