תסקירי השפעה על הסביבה

לחברתנו ניסיון בביצוע תסקירי השפעה על הסביבה על פי הקריטריונים הדרושים וקבועים בחוק. בכל פרויקט תשתית, פיתוח ובנייה דרושה כיום התייחסות מעמיקה ומערכתית לנושא הסביבתי. בתפיסת בעבודה שלנו קיים צורך בשמירת הסביבה עבור הדורות הבאים, ואנו מנסים לשלב זאת עם צרכי הלקוחות בפיתוח האזור. הנושאים בהם יעסוק בדרך כלל תסקיר השפעה סביבתית הם קרקע, אוויר נקי, מים, רעש. גיבוש תמונה כוללת המבוססת על עובדות ימנע פגיעה אמיתית בסביבה, ועשוי להפיג חששות לא מוצדקים מפני השפעות סביבתיות שליליות, אשר עלולים לעכב או אף לפסול פרויקטים שלא לצורך.