צ'פלין היטיב לתאר ב"זמנים מודרניים" את שעלול לקרות כשמפרשים באופן שגוי את עוצמת הארגונים‚ בהופכם את העובד לבורג במערכת. Lean Management בניגוד‚ זה קודם כל כבוד לעובד.