פיתוח בר קיימא - Sustainability

אנו מגדירים פיתוח בר קיימא כשיפור בו זמני של כלכלה חיונית‚ המשלבת מערכות אקולוגיות וקידום חברתי.

נלווה אתכם לאורך כל השלבים, על פי מתווה וניסיון שצברנו, עד להשלמת תכנית אסטרטגית לפיתוח בר קיימא (פב"ק). 

השגת פיתוח בר קיימא מחייבת חתירה בו זמנית להשגת יעדים כלכליים, חברתיים וסביבתיים.

חברה השואפת ליישם תוכנית אסטרטגית בת קיימא תציג בסוף השנה שורה תחתונה משולשת המתייחסת לביצועי הארגון בכל אחד משלושת התחומים ולא להסתפק בדיווח כלכלי בלבד.

 

תוכניות אסטרטגיות לפיתוח בר קיימא הן ליבת העסק של חברת 4s . אבני הדרך לבניית התוכנית:

         מיפוי פעולות החברה וזרם הערכים להערכת המצב הקיים בארגון.

         סקירת החוקים, התקנות, הדרישות והתקנים בהם נדרש הארגון לעמוד והשוואה לארגונים דומים בעולם.

         זיהוי היבטים סביבתיים הנובעים מפעילת הארגון, מוצר או שירות, הפנמת עלויות חיצוניות וקשרי הגומלין עם הסביבה.

         זיהוי בעליי עניין פנימיים וחיצוניים.

         ניסוח המדיניות הסביבתית של הארגון ועיגונה באמנה סביבתית, מהם יגזרו מטרות, יעדים לטווח הקצר ולטווח הארוך.

         איתור תהליכים בני קיימא הקיימים בארגון, ותהליכים שאינם עולים בקנה אחד עם המדיניות הסביבתית שאימצה החברה.

         גיבוש מדדים סביבתיים כמותיים.

         בניית דו"ח סביבתי שיאפשר מעקב, ניטור התהליכים בחברה , עדכון והתאמה.

         הקניית כלים שיסייעו לכתיבת הדוחות הבאים בצורה יעילה ופשוטה.

        בניית תוכנית אסטרטגיה בת קיימא ופריטתה לתוכנית עבודה ותקציב בהתאם לדו"ח הסביבתי שהופק והובלת מדיניות סביבתית.

        הפנמת מערכת ניהול סביבתי המתייחסת למעגל החיים של כל התהליכים בארגון והשלכותיהם, לדוגמה:

          קביעת סטנדרטים להתקשרות עם ספקים, אימוץ קוד עסקים סביבתי.

         מעקב דו שנתי אחר הביצוע.

 

דוגמאות להיבטים בהם נוגע פיתוח בר קיימא:

מניעת זיהום, שימור אנרגיה, חסכון במים, הפחתת גזי חממה, פסולת וחומרים מסוכנים, מחזור, בריאות ובטיחות, מעורבות בקהילה וכד′.

 

מובילת התחום בחברתנו:
חגית שניר, תואר שני בניהול משאבי טבע וסביבה,
בעלת 15 שנות נסיון בתחומי איכות הסביבה וחשיבה אקולוגית.