כלכלה מעגלית - Circular Economy

מהפכה כלכלית אמיתית מתרחשת בעולם בימים אלה ממש: מעבר מכלכלה ליניארית לכלכלה מעגלית.

אנו מציעים ללוות ארגונים ועסקים בתהליך החשיבה, השינוי  והמעבר לכלכלה מעגלית, המאפשרת הזדמנויות כלכליות ורווחים משמעותיים כמו גם יצירת שווקים חדשים ויתרונות תחרותיים.