ייעוץ ניהולי - סביבתי

אנו רואים באיכות הסביבה חלק בלתי נפרד מהפעילות השוטפת והניהול הכולל‚ בכל ארגון. הייחוד שלנו הוא ניהול תפיסה כוללת של Lean & Environment‚ וליווי ארגונים בניהול סביבתי כולל.

לתפיסתנו, יצירת פסולת, פליטות לאוויר או שפכים אינם תורמים ערך ללקוח.
הייחוד שלנו הוא ניהול תפיסה כוללת של Lean & Environment, וליווי ארגונים בניהול סביבתי כולל על ידי:

• הדרכות.
• הגברת מודעות.
• שיפור שיטות ותהליכים.
• ליווי תהליכי רישוי, תקינה (ISO) ורגולציה.
• מניעה, הפחתה, שימוש בעקרונות 4R ושילובם בתהליכי שיפור רווחיות.

תוך שימוש ביכולות הארגון, רתימת מחויבות ההנהלה ושיפור מעורבות עובדים, אנו יוצרים ביחד את הכלים:

• להפחתת עלויות, הפחתת חומרים, הון, אנרגיה ופסולת ליחידת מוצר.
• צמצום פסולת ומניעת זיהום.
• שיפור מתמיד בביצועים הסביבתיים והעלאת רווחיות.
• יצירת ערך ללקוח.
• הקטנת סיכונים של אי עמידה בדרישות רגולטוריות.

השיפור באיכות הסביבה הוא על ידי מניעה ולא פתרון בדיעבד.
כחלק מתפיסה זו, אנו מאמינים בתהליכי הידברות בין התעשייה ובין הקהילה בה הם פועלים. הובלת תהליכי גישור והקמת פורומים של תעשייה – קהילה – סביבה, מהווים בסיס לבניית אמון, יצירת הזדמנויות, החלפת מידע ופיקוח, ללא צורך ברגולציה.
אחד הפרוייקטים הגדולים בהם טיפלנו בשנים האחרונות הוא ליווי סביבתי של המועצה התעשייתית בתפן. הפרוייקט כלל בניית מסד הנתונים הסביבתיים והפקת דוחות רבעוניים, בניית מערך הפיקוח והאכיפה, הקמת פורום מפעלים בנושא איכות סביבה , הקמת פורום תעשייה קהילה סביבה, בניית חוק עזר, ניתוחי עלות תועלת, חוות דעת מקצועיות, ועוד.מובילת התחום בחברתנו:
חגית שניר, תואר שני בניהול משאבי טבע וסביבה,
בעלת 15 שנות נסיון בתחומי איכות הסביבה וחשיבה אקולוגית. טל: 052-3293815