הוצאה מתכנית דיגום שפכי תעשייה 2019

בימים אלה מפיצים תאגידי המים את תכניות דיגום השפכים התעשייתיים לשנים 2019-2020. בדיקה נכונה של תכניות הדיגום עשויה לחסוך עלויות רבות, ובמקרים מסוימים אנו יכולים להוציא כליל את לקוחותינו מתכנית הדיגום.

למיקום נקודת הדיגום, אופי הדיגום והתדירות יש השלכות משמעותיות על תוצאות הדיגום בשנתיים הקרובות. מדובר בחסכונות של  עד מאות אלפי שקלים.