הוצאה מתכנית ניוטר שפכי תעשייה 2021

בימים אלה מפיצים תאגידי המים את תכניות דיגום השפכים התעשייתיים לשנים 2021-2022. בדיקה נכונה של תכניות הדיגום עשויה לחסוך עלויות רבות, ובמקרים מסוימים אנו יכולים להוציא כליל את לקוחותינו מתכנית הדיגום.

למיקום נקודת הדיגום, אופי הדיגום והתדירות יש השלכות משמעותיות על תוצאות הדיגום בשנתיים הקרובות. מדובר בחסכונות של  עד מאות אלפי שקלים.