בעקבות אשרור הסכם פריז

אשרור הסכם פריז מהווה אבן דרך חשובה בקידום המעבר לכלכלה דלת פחמן. המדינה תגביר את המענקים לגופים וארגונים שיבחרו להפחית את פליטת גזי החממה שלהם. אנו רואים במענקים אלו, למיפוי וניהול פליטות גזי חממה, הזדמנות להתייעלות, שיפור וחיסכון, כיוון שמה שנמדד מן הסתם גם מנוהל.

יתרונות:

  • שיפור ניצול האנרגיה בארגון.
  • הפנמת נהלים להתייעלות, למזעור הפליטות ולחיסכון בכסף ובמשאבים
  • ניהול סיכונים עסקיים כתוצאה מפליטות גזי חממה.
  • קבלת מענקים למימון פעילות ההפחתה.
  • הערכות לכתיבת דו"ח שיהפוך למחייב בשנים הקרובות.
  • יצירת בסיס נתונים והכנה לקראת תכניות דיווח והפחתה מחייבות בעתיד
  • השתלבות בשוקי סחר בפליטות גזי חממה בעתיד
  • קבלת אות הכרה מהמשרד להגנת הסביבה.

אנו מציעים:
מתווה פעולה מדורג בן  לניהול פליטת גזי חממה והפחתתם. כל שלב עומד בפני עצמו וניתן ליישמו בנפרד.

 

1.   הכנת סקר פליטות  – זיהוי והערכת פוטנציאל החיסכון ויצירת בסיס נתונים לדיווח ע"פ סטנדרטים בינלאומיים. הכנת הסקר מהווה תנאי סף של המשרד להגנת הסביבה להגשת בקשה למענק. הסקר יכול להוות בסיס לסקר פליטות ע"פ חוק אוויר נקי.

2.  הגשת בקשות למענקים – במשרדנו צוות מיומן שיסייע בהכנת המסמכים הדרושים כתיבת הבקשה למענק , הגשתה  וקבלת הכרת המשרד להגנת הסביבה בתהליך.

3.   בניית תוכנית עבודה -  הכנת תוכנית עבודה, הגדרה משותפת של המסגרת התוכנית (תחולה), יעדים ומטרות להתייעלות, לצמצום הפליטות, ניהול סיכונים עסקיים כתוצאה מפליטות גזי חממה ולחיסכון בכסף ובמשאבים.

4.  יישום והטמעה  - ליווי להטמעת תוכנית העבודה, הדרכת והכשרת צוותי עבודה ומנהלים, הכנת דוחות תקופתיים.


מובילת התחום בחברתנו:
חגית שניר, תואר שני בניהול משאבי טבע וסביבה,
בעלת 15 שנות נסיון בתחומי איכות הסביבה וחשיבה אקולוגית. טל: 052-3293815