האמינו לנו‚ לאחר שנים רבות של ניסיון: סרטון האנימציה הזה ממחיש את כל התורה כולה בפשטות. זה כל הסיפור. כל השאר זה עבודה קשה.