תכנית אכפיה סביבתית פנימית

ביצוע תכנית אכיפה סביבתית אפקטיבית ומוכחת במונחים משפטיים, תביא להכרה  כ"עומדת לזכותך" ביום הדין. מתאים בעיקר למפעלים גדולים ולתאגידים בעלי פוטנציאל סיכון סביבתי גבוה.

בשיתוף פעולה מלא עם משרד עורכי דין מהמובילים בארץ בתחום הסביבה, אנו בונים תכנית אכיפה סביבתית פנימית: