אגרת פסולת עודפת החל מאפריל 2018

ניתן למנוע עלויות אגרת פסולת, שיוטלו על המפעלים על פי פסיקת בג"ץ כבר בשנה הקרובה. יש לנו את הכלים למנוע פסולות אלו במקור. 

פסולת אינה גזירת גורל שלא ניתן להתמודד איתה ופסולת אינה בעיה. לעתים מה שנראה לנו כפסולת תעשייתית הוא זהב עבור מישהו אחר. ניתוח נכון של זרמי הפסולות שלכם ושימוש בארגז הכלים הנכון - עשוי להקטין עלויות מרובות ואולי להפוך גם למקור הכנסה. שנים של ניסיון בתחום מאפשרים לנו לספק פתרונות לזרמי פסולות ותפירת פתרונות יחודיים לסוגי פסולת שונים. כמו כן נוכל לסייע בהקטנת האגרות העודפות ובטיפול מול הרשויות.